دو شرط عجیب عضو شورا برای رای موافق دادن به شهردار!

یکی از اعضای شورا برای رای موافق دادن به شهردار دو شرط عجیب گذاشته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلم برنا، در یکی از شهرهای ایران شنیده شده عضو شورایی که به تازگی از وی به عنوان مخالف شهردار یاد می‌شود، در جمع دوستان و نزدیکان خود اعلام نموده تا زمانیکه آقای شهردار بحث قرارداد بنده را حل نکرده و از یک طریقی منزلی برای سکونت به اینجانب اختصاص ندهد، همیشه مخالف ایشان شده و رای به برکناری‌اش خواهم داد.

لذا شهردار آن شهر اگر رای موافق این عضو محترم شورای شهر را نیاز دارد، ناچار است به این دو درخواست عمل نماید.منبع: گیلانستان